pedagogischevisie

Opvoeden is ons vak

Elk kinderdagverblijf van IJsterk Kinderdagverblijven heeft een pedagogische visie. Opvoeden is immers ons vak. Dat gaat verder dan de verplichtingen uit de Wet Kinderopvang. Handelen vanuit een pedagogische visie en aan de hand van een pedagogische methode betekent dat wij heel bewust, methodisch en verantwoord uw kind de eerste vier levensjaren opvoeden, opvangen en ontwikkelen.

Volg je eigen pad

Onze pedagogiek is voornamelijk gebaseerd op de visies van Freinet en Gordon met als uitgangspunten zelfstandigheid, het alledaagse leven en buurtgerichtheid.
Bij Jor en Daan benadrukken we de eigenheid en zelfstandigheid. Kinderen willen juist meedoen in de echte wereld; uiteraard wel binnen hun mogelijkheden en op hun eigen manier. Wij geven dit vorm door ze onder andere te betrekkken bij de dagelijkse gang van zaken. Zo leren ze mee te helpen bij allerlei taakjes als opruimen en tafel dekken. En dat doen ze graag, omdat ze er plezier in hebben en trots zijn op wat ze al kunnen. Naarmate kinderen meer aankunnen, krijgen ze meer vrijheid. We behandelen kinderen vanuit gelijkwaardigheid. Op die manier worden kinderen steeds zelfstandiger en groeit het zelfvertrouwen.
Elk kind heeft vanaf het prilste begin een eigen aard en een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. We nemen de kinderen serieus en accepteren en waarderen hun eigenheid en met alle emoties die daarbij horen.

Onderdeel van ons speelgoedaanbod zijn de ‘echte spullen’, zoals een telefoon, een pan, een bezem, tijdschriften en verkleedkleren. We gebruiken veel kosteloos materiaal zoals zand, water, takjes, schelpen en kastanjes.
Zo drinken we uit echte glazen en eten we van aardewerken borden met de kinderen.

Ook ritme en rituelen zijn belangrijk; kinderen ontlenen hier houvast en plezier aan. We hebben een vast dagritme; dit vormt een stabiele basis voor het leven op de groep en geeft kinderen structuur en vertrouwen. Uiteraard is er ruimte voor een gevarieerd spelprogramma, waarin zowel aandacht is voor groepsactiviteiten als voor individueel spel.
Het dagritme kent ook veel rituelen, zoals de kring. Dit is een gezamenlijk moment waarin de activiteiten voor die dag met de kinderen worden besproken. Ook hier staan zowel het individuele kind als het groepsgebeuren centraal.
Eens per maand zingen we met alle groepen op de gang.
We hechten veel waarde aan gezamenlijke feesten en het vieren van de seizoenen met allerlei activiteiten; het plezier van samen beleven staat hierbij voorop.

Horizontale groepen

De groepsindeling is gebaseerd op horizontale groepen. Dit wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijds- en belevingsfase  in één groep zitten.  Op deze wijze stimuleren we de zelfstandigheid van de kinderen.

Hier bekijkt u ons pedagogisch beleidsplan.